Category Archives: 2011

2011

Kun(d)skap

Internationellt sett ses kunskap som en handelsvara, en syn som tränger in i det svenska utbildningssystemet. Genom bland annat uppdragsutbildning har universitetet skaffat sig kompetens att paktera utbildning som vara. Vilka konsekvenser kan detta ha för de svenska universiteten?

Continue reading